Elektróny TOYOTA

Toyota je prvá japonská automobilová spoločnosť, ktorá ročne vyrobí viac ako 10 miliónov automobilov. Založil ju v roku 1937 Kiichiro Toyoda ako vedľajšiu spoločnosť Toyota Industries patriacu jeho otcovi.

Kiichiro motivovaný cieľom vyrobiť čo najviac za pomoci najmenej prostriedkov a súčasne dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a spoľahlivosť vytvoril filozofiu „just-in-time“. Vďaka nej sa podarilo zredukovať množstvo dielov potrebných pre výrobu a vyprodukovať len určené množstvo vopred objednaných vozidiel. Jeho prístup sa stal kľúčovým pre vývoj spoločnosti a odrazil sa v rešpekte ku životnému prostrediu a človeku. Výrobný systém Toyota sa stal príkladom automobilového priemyslu. Prelomovým je rok 1980, v ktorom Toyota vyrobila svoje 30-miliónte vozidlo. Koncom 50. rokov sa majitelia rozhodli okrem územia Japonska podnikať aj na zahraničnom trhu.   

Vyberte si z našej širokej ponuky nové hliníkové disky pre vaše auto značky TOYOTA. Doprajte svojmu „Japoncovi“ luxus v podobe moderných autoelektrónov.

Vyberte si model vášho TOYOTA