Povinná výbava vozidla: Na čo by ste nemali zabudnúť? (+TEST)

Väčšina vodičov sa naposledy stretla so zoznamom povinnej výbavy pravdepodobne v autoškole. Prieskum z roku 2016 poukázal na šokujúce zistenia. Až 88 % Slovákov nevie vymenovať všetky prvky povinnej výbavy auta. Patríte k nim alebo sa zaradíte k zvyšnej skupine obyvateľov? Otestujte sa na konci článku.

 

povinná výbava auta

 

Povinná výbava auta

K základným povinnostiam vodičov patrí podľa zákona č. 725/2004 zabezpečiť, aby vozidlo obsahovalo povinnú výbavu. Jej obsah u nás určuje vyhláška ministerstva dopravy č. 464/2009.

Niektorí vodiči kúpu povinnej výbavy považujú za formalitu, aby sa vyhli zbytočnej pokute, ktorá môže dosiahnuť sumu 50 eur. Pravdou však je, že povinná výbava auta má pomôcť iným účastníkom cestnej premávky aj vám, a to nielen vtedy, keď ostanete bezradne stáť na ceste.

 

Reflexný odev

Súčasťou povinnej výbavy je predpísaný bezpečnostný odev. Vyhláška nedefinuje, či to má byť reflexná vesta, overal, bunda alebo pláštenka. Stanovuje však, že reflexný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča – ideálne v priehradke vo dverách, v skrinke pred spolujazdcom alebo odkladacom priestore medzi sedadlami.

Reflexná vesta musí spĺňať technickú normu, ktorá pripúšťa tri farby bezpečnostného odevu – fluorescenčná žltá, fluorescenčná oranžovočervená alebo fluorescenčná červená. Vodič musí mať bezpečnostný odev oblečený v čase, keď sa zdržiava mimo vozidla počas núdzového státia. Pričom mal by si ho obliecť ešte pred vystúpením z vozidla.

Cena: reflexná vesta, ktorá spĺňa technickú normu, sa dá kúpiť od 2 eur.

 

Výstražný trojuholník

Každé auto musí mať výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27. Výstražný trojuholník by mal byť uložený v ochrannom kryte. Ak sa nenachádza v obale, je potrebné počas prepravy dbať na jeho ochranu pred vonkajšími vplyvmi, aby sa neznehodnotil a v prípade potreby plnil svoju funkciu.

Výstražný trojuholník sa používa počas núdzového státia. V prípade nehody, výmeny kolesa alebo inej nečakanej situácie vám môže zachrániť život alebo predísť ďalšej kolízii. Akonáhle sa auto stane prekážkou na ceste, vodič má povinnosť obliecť si reflexnú vestu a následne umiestniť výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti od miesta prekážky.

Mimo obce má stáť vo vzdialenosti minimálne 50 metrov za vozidlom, v obci môže byť vzdialenosť aj kratšia. Na rýchlostnej ceste a diaľnici by mal byť vo vzdialenosti minimálne 100 metrov. V členitom teréne musí byť umiestnený pred horizontom alebo zákrutou, aby vodičov upozornil dostatočne vopred. Trojuholník je ideálne umiestniť čo najviac ku krajnici, aby vozidlá pri predchádzaní prekážky nemuseli prechádzať do protismeru.

Podľa základného pravidla by mal byť umiestnený tak, aby ho ostatní vodiči včas zbadali.  Venujte zvýšenú pozornosť aj premávke, aby ste po vystúpení z auta neohrozili svoj život. Opatrnosti nie je nikdy dosť najmä na diaľnici a rýchlostnej ceste, kde sa odporúča vystúpiť z auta dverami bližšie ku krajnici. Po odstránení nehody nezabudnite trojuholník zobrať so sebou.

Cena: cena homologizovaného výstražného trojuholníka sa pohybuje od cca 5 do 12 eur.

 

výstražný trojuholník

 

Autolekárnička

Autolekárnička slúži na poskytnutie dočasnej prvej pomoci pred príchodom lekára a je veľmi dôležitou súčasťou povinnej výbavy. Je rozdelená do štyroch modulov podľa účelu použitia na:

 • pomôcky, dezinfekciu a ochranu záchrancu,
 • malé rany, odreniny,
 • veľké rany, krvácanie, popáleniny,
 • zlomeniny, poranenia kĺbov.

Každý modul má samostatnú dobu exspirácie, preto ju nezabudnite sledovať. Ak je čo i len jeden modul po dátume spotreby, je potrebné kúpiť nový modul alebo celú lekárničku. Súčasťou autolekárničky je v súčasnosti karta prvej pomoci – rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri závažných poraneniach a život zachraňujúcich úkonoch.

Cena: vhodnú autolekárničku kúpite za cca 6 eur.

 

Náhradné koleso alebo sada na opravu

V prípade defektu vás zachráni náhradné koleso, tzv. rezerva. Niektoré automobilové spoločnosti v súčasnosti ponúkajú namiesto náhradného kolesa dojazdovú rezervu. Výmena je v oboch prípadoch nenáročná, avšak pri dojazdovej rezerve treba rátať s tým, že takéto koleso má obmedzenú maximálnu rýchlosť uvedenú na disku kolesa a dojazd do 200 kilometrov.

Súčasťou povinnej výbavy je pri oboch druhoch rezervných kolies aj príručný zdvihák a kľúč na matice, aby ste poškodenú pneumatiku mohli jednoducho vymeniť. Rezervné koleso nemusí mať zimný dezén a môže byť v núdzi použité aj na snehu a ľade.

Náhradné koleso musia mať všetky automobily, ktoré nie sú vybavené špeciálnou lepiacou sadou na rýchlu opravu prepichnutej pneumatiky alebo autá s pneumatikami Run-flat, technológiou umožňujúcou jazdu aj po defekte.

 

náhradné koleso

 

TIP: Skontrolujte si povinnú výbavu pred technickou kontrolou

Mnohí vodiči zabúdajú pri príprave vozidla na technickú kontrolu práve na povinnú výbavu. Chýbajúca alebo poškodená časť povinnej výbavy môže byť dôvodom, že vozidlu udelia len dočasnú spôsobilosť. Pred technickou kontrolou dôkladne skontrolujte nielen exspiráciu celej lekárničky, ale aj jednotlivých modulov, aby vás neprekvapila časť lekárničky po dátume spotreby.

 

Doplnková výbava auta

Popri povinnej výbave do auta vám odporúčame zabezpečiť si aj doplnkovú výbavu, ktorej súčasti opisujeme nižšie. Policajti vám síce nemôžu dať pokutu za to, že tieto veci v osobnom aute nemáte, ale môžete sa dostať do situácie, keď ich oceníte.

 

Ťažné lano

Ťažné lano nepatrí do povinnej výbavy, je však užitočné ho mať v kufri. Pomôže vám odtiahnuť vozidlo v prípade poruchy alebo vytiahnuť ho, keď zapadne napr. v hlbokom snehu. Oceníte ho najmä vtedy, keď lano nemá vo výbave vodič, ktorý vás má odtiahnuť. Pri ťahaní auta lanom existujú isté pravidlá, ktoré by mali ovládať obaja vodiči. Jedným z nich sú spoločné znamenia, na ktorých by sa mali dohodnúť.

Na diaľnici je dovolené ťahať auto pomocou lana len vtedy, ak je to nevyhnutné, a aj to len k najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu. Maximálna rýchlosť je pri ťahaní lanom vždy obmedzená na 60 kilometrov za hodinu. Rozostup medzi ťažným a ťahaným vozidlom musí byť 2,5 až 6 metrov. Ťahané vozidlo musí byť označené červenou zástavkou s rozmermi najmenej 30 × 30 centimetrov, prípadne výstražným trojuholníkom na zadnom skle.

Cena: cena ťažného lana sa odvíja od jeho dĺžky a možnej hmotnosti ťahaného vozidla. Kúpiť sa dá už od 5 eur.

 

ťažné lano

 

Správa o nehode

Od 1. júna 2010 sú účastníci dopravnej nehody povinní vyplniť a podpísať špeciálne tlačivo – správu o nehode. Napriek tomu, že nie je súčasťou povinnej výbavy, mali by ste ho mať v aute, pretože vám to v prípade dopravnej nehody môže ušetriť čas.

Políciu nie je potrebné volať ak:

 • nikto neprišiel o život alebo nebol zranený,
 • účastníci odhadnú, že škoda nepresiahla 4000 eur,
 • nie je podozrenie na požitie alkoholu,
 • nebol poškodený majetok tretej osoby alebo verejnoprospešné zariadenie,
 • sa účastníci dohodnú, kto bol vinníkom.

Pri dopravnej nehode sa vypĺňa jedno tlačivo správy o nehode. Originál dostáva osoba, ktorá spôsobila poistnú udalosť a musí ho do 15 dní doručiť poisťovni. Poškodený dostane kópiu. Správu o nehode dôkladne vyplňte, zakreslite priebeh nehody a nezabudnite sa podpísať.

 

Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj je povinnou výbavou nákladných vozidiel nad 3,5 tony, autobusov, traktorov a pracovných strojov. Pre osobné autá nie je povinný, avšak je dobré ho voziť so sebou. Nezaberá veľa miesta, je ľahký a určite ho oceníte v prípade samovoľného vznietenia automobilu, prípadne aj v domácnosti alebo na opekačke.

Cena: v osobnom aute postačuje hasiaci prístroj s hmotnosťou do 4 kg. Cena sa pohybuje od 10 do 20 eur.

 

Povinná výbava pre nákladné vozidlá

Povinná výbava nákladných vozidiel sa oproti osobným automobilom v mnohom nelíši. Spoločnou výbavou je výstražný trojuholník, lekárnička, náhradné koleso a reflexný odev.

Povinnosť mať náhradné koleso sa nevzťahuje napríklad na mestské autobusy, špeciálne nákladné vozidlá, vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky alebo vozidlá so zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava.

Ďalším prvkom povinnej výbavy nákladných vozidiel sú protisklzové (snehové) reťaze. Sú určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca pre nákladné vozidlá nad 12 ton.

Hasiaci prístroj je povinnou výbavou nákladných vozidiel nad 3,5 tony, autobusov, traktorov a pracovných strojov. Upevňuje sa do úchytiek na umiestnenie tak, aby spoľahlivo odolával zrýchleniu pri čelnom náraze. Mal by byť uchytený na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Vyhláška stanovuje aj počet hasiacich prístrojov a ich hmotnosť k druhu nákladného vozidla.

Povinnou výbavou motorového vozidla s hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 tony je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu.

 

nákladné vozidlo

 

Potrebné doklady

Podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je každý vodič povinný mať okrem povinnej výbavy aj dokumenty a doklady, ktoré od neho môže požadovať polícia pri cestnej kontrole.

Aké doklady treba mať v aute?

 • vodičský preukaz,
 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla,
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení,
 • doklad o vykonaní technickej kontroly,
 • doklad o vykonaní emisnej kontroly,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha (vodiči nad 65 rokov, vodiči nákladných vozidiel),
 • povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom.

 

V tomto článku sú uvedené informácie o povinnej výbave platné v roku 2019 na Slovensku. Pri vycestovaní do zahraničia odporúčame naštudovať si predpisy krajiny, do ktorej cestujete aj krajín, cez ktoré budete prechádzať.

Test

Čítali ste pozorne? Otestujte sa.

Aká je povinná výbava osobného motorového vozidla?

Čo nepatrí do povinnej výbavy nákladných vozidiel?

Koľko modulov má lekárnička?

Aký doklad netreba mať povinne v aute?

Do akej vzdialenosti treba umiestniť výstražný trojuholník v obci?

Do akej vzdialenosti treba umiestniť výstražný trojuholník na diaľnici?

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close